شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت

آدرس جدید فروشگاه سایت در تلگرام persiacccam3شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :star:
  Star
  Star
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :au:
  Au
  Au
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • yahoo
 • :17:
  17
  17
 • :101:
  101
  101
 • :49:
  49
  49
 • :28:
  28
  28
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :7:
  7
  7
 • :71:
  71
  71
 • :39:
  39
  39
 • :18:
  18
  18
 • :102:
  102
  102
 • :50:
  50
  50
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :8:
  8
  8
 • :72:
  72
  72
 • :40:
  40
  40
 • :19:
  19
  19
 • :103:
  103
  103
 • :51:
  51
  51
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :9:
  9
  9
 • :73:
  73
  73
 • :41:
  41
  41
 • :20:
  20
  20
 • :104:
  104
  104
 • :52:
  52
  52
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :10:
  10
  10
 • :74:
  74
  74
 • :42:
  42
  42
 • :21:
  21
  21
 • :105:
  105
  105
 • :53:
  53
  53
 • :32:
  32
  32
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :64:
  64
  64
 • :11:
  11
  11
 • :75:
  75
  75
 • :43:
  43
  43
 • :22:
  22
  22
 • :106:
  106
  106
 • :54:
  54
  54
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :65:
  65
  65
 • :12:
  12
  12
 • :76:
  76
  76
 • :44:
  44
  44
 • :23:
  23
  23
 • :107:
  107
  107
 • :55:
  55
  55
 • :34:
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :66:
  66
  66
 • :13:
  13
  13
 • :77:
  77
  77
 • :45:
  45
  45
 • :24:
  24
  24
 • :108:
  108
  108
 • :56:
  56
  56
 • :35:
  35
  35
 • :3:
  3
  3
 • :67:
  67
  67
 • :14:
  14
  14
 • :78:
  78
  78
 • :46:
  46
  46
 • :25:
  25
  25
 • :109:
  109
  109
 • :57:
  57
  57
 • :36:
  36
  36
 • :4:
  4
  4
 • :68:
  68
  68
 • :15:
  15
  15
 • :79:
  79
  79
 • :47:
  47
  47
 • :26:
  26
  26
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :69:
  69
  69
 • :16:
  16
  16
 • :100:
  100
  100
 • :48:
  48
  48
 • :27:
  27
  27
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :70:
  70
  70
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam