شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت

آدرس جدید فروشگاه سایت در تلگرام persiacccam3شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :au:
  Au
  Au
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :star:
  Star
  Star
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • yahoo
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :69:
  69
  69
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :100:
  100
  100
 • :27:
  27
  27
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :70:
  70
  70
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :101:
  101
  101
 • :28:
  28
  28
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :71:
  71
  71
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :102:
  102
  102
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :72:
  72
  72
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :103:
  103
  103
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :73:
  73
  73
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :104:
  104
  104
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :74:
  74
  74
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :105:
  105
  105
 • :32:
  32
  32
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :64:
  64
  64
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :75:
  75
  75
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :106:
  106
  106
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :65:
  65
  65
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :76:
  76
  76
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :107:
  107
  107
 • :34:
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :66:
  66
  66
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :77:
  77
  77
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :108:
  108
  108
 • :35:
  35
  35
 • :3:
  3
  3
 • :67:
  67
  67
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :78:
  78
  78
 • :25:
  25
  25
 • :109:
  109
  109
 • :57:
  57
  57
 • :36:
  36
  36
 • :4:
  4
  4
 • :68:
  68
  68
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :79:
  79
  79
 • :26:
  26
  26
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam